Mr Hieu's Blog

Chào mừng các bạn đã đến với Blog của tôi

Báo chí

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, văn bản

1- Bộ Giáo dục đào tạo:

Image result for moet bộ giáo dục

https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/gop-y-dt-ct-cac-mon-hoc.aspx?ItemID=5301 


2- Báo dân trí: 

Related image

https://dantri.com.vn/khuyen-hoc/chua-hoc-tot-tieng-anh-vi-ban-chua-du-muon-1315088764.htm


3- Vnexpress: 

Image result for báo Vnexpress

https://vnexpress.net/giao-duc/chien-luoc-on-tap-tieng-anh-cho-hoc-sinh-len-lop-12-3783823.html


4- Báo Tiền phong: 

Image result for báo tiền phong online

https://www.tienphong.vn/giao-duc/bao-gio-hoc-sinh-nghe-noi-duoc-tieng-anh-1235495.tpo?fbclid=IwAR1zqhqc9a-RPzSMyteXbxDCgLmOq0S7eGAVvFzwHPketEuDM8KDpcpD8dw


5- Báo Điện tử VTV: 

http://vtv.vn/giao-duc/de-thi-tieng-anh-nhieu-cau-kho-se-it-diem-10-hon-so-voi-nam-2017-20180626180119741.htm?fbclid=IwAR0pLFCXKUlGYUXEG1O0cKe_plTtNkH7znSA87FNtQYuEgZYhqBCYyjhWT4


6- VTV24 Đài THVN:

https://www.facebook.com/tintucvtv24/videos/924935201027602/?fref=gs&dti=248973299128388&hc_location=group


7- VOV2 – Đài tiếng nói Việt Nam:

http://vov2.vn/chuyen-giao-duc/diem-tieng-anh-vao-lop-10-o-ha-noi-thap-nhat-do-de-kho-hay-do-chat-luong-day-hoc-c82-29764.aspx?fbclid=IwAR1njacgKqX1n7xj85zfwbP414Grh99XH4nF-9z9Hrq1Ri-PMHnU26huTdc

%d bloggers like this: